Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
güneş enerjisi

GES - GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ

Güneş, dünya için en önemli enerji kaynağıdır. Canlıların yaşaması için gerekli fotosentez dışında rüzgar ve fosil yakıtların oluşması gibi pek çok enerji kaynağının da asıl nedeni güneştir.

Atmosfer dışındaki güneş ışınlarının şiddeti yaklaşık 1370 W/m 2 iken yeryüzünde 0-1100 W/m 2 değerleri arasındadır. Güneşten Dünya'ya gelen enerji,  Dünya'daki bir yıllık tüketimin yaklaşık 20 bin katıdır.

Güneş enerjisi de rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. Ancak temiz bir enerji kaynağı olmasına rağmen uygulamaları oldukça azdır. Bunun sebepleri yüzeye gelen ışınların devamlı olmamasından depolama gerektirmesi, elektrik enerji ihtiyacının çok olduğu kış aylarında güneş ışınlarının eğimli gelmesi, geceleri hiç olmaması, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Ancak petrol fiyatlarının ve doğal gaza bağımlı elektrik üretiminden kaynaklı elektrik bedellerinin giderek artması güneş enerjisine duyulan ilgiyi arttırmaktadır. Teknolojik gelişmelerle yatırım maliyetleri düşmekte ve bu sayede faydalanılan güneş enerjisi santral ve panellerinin sayısı artmaktadır.

Güneş enerjisinden yöntem ve teknoloji açısından iki ana grupta faydalanılmaktadır.

Isıl Güneş Teknolojileri

Asıl amaçları güneş enerjisini ısı enerjisine dönüştürmektir. Isı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretimi de sağlanabilmektedir.

Fotovoltaik Güneş Teknolojisi

Fotovoltaik hücreler yarı-iletken teknolojisi ile güneş ışınlarını doğrudan elektriğe çevirir. Hücrenin verimine göre  % 5 ile % 30 arasında elektrik enerjisine çevrilebilir. Gücün arttırılması için hücreler paralel veya seri olarak bağlanarak fotovoltaik modüller elde edilir. Güç ihtiyacına göre modüller de birbirlerine bağlanarak bir kaç Watt'tan MEGA Watt'lara kadar sistem oluşturulur.

Güneş enerjisi ana elektrik şebekesinden bağımsız sistemlerde kullanılabilmektedir. Akümülatörler sayesinde depolanan elektrik enerjisi güneşin yetersiz olduğu zamanlarda özellikle gece boyunca kullanılabilir.

Şebekeye besleme yapılması durumunda ise inverter sayesinde akümülatördeki DC gerilim, 220 V, 50 Hz.lik alternatif akıma dönüştürülür.

 

Güneş enerjisi ile ilgili talep ve ihtiyaçlarınızda firmamız uygun sahaların tespiti ve imar durumundan alınacak izinlere, ölçüm ve değerlendirme sürecinden başvuru ve elektrik proje aşamasına ve sistemin enerji onayına kadar pek çok aşamada destek üretmektedir.