Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
Kompanzasyon

KOMPANZASYON

Elektrik devrelerinde voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. Ancak konutlarda ve işyerlerinde kullanılan elektrik motoru, bobin gibi cihazların mıknatıslanma etkisi ile indüktif reaktif güç meydana gelmektedir. Bu da voltaj ile akım arasında bir faz farkı yaratarak aktif kullanılan gücün yanında bir miktar reaktif güç kullanılmasına sebep olmaktadır. KOMPANZASYON oluşan faz farkının giderilerek reaktif gücün yok edilmesi işlemidir. 

Kompanzasyon Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği'ne göre yasal bir zorunluluktur.

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği gereği, EPDK'ca Perakende Satış Tarifesi Usül ve Esasları konusunda 08/01/2004 günü alınan 284/2 nolu karara göre; – Meskenler,tek fazla beslenen aboneler, resmi yurt-resmi okul-resmi spor tesisleri vb. grubu ile ibadethane-genel aydınlatma abone grubu hariç 9 kW bağlantı (talep) gücünün üzerindeki tüm aboneler reaktif güç kompanzasyonu yapmak zorundadır. 

Kompansazyon sisteminin uygun bir şekilde çalıştırıldığının; aktif enerjinin yanında, şebekeye verilen ve şebekeden alınan reaktif enerjiyi saptayan sayaçlarla ölçülmesi zorunludur. Bu sayaçları bulundurmayanların aktif enerjinin %90'ı kadar reaktif enerji çektikleri kabul edilerek, bu reaktif enerji bedeli her fatura döneminde tahakkuk ettirilir.

 

 

 

Hizmeti sunduğumuz işletmelerde kompanzasyon sistemini kurmadan önce mutlaka reaktif güç analizi yapmaktayız. Analiz sonucuna göre kompanzasyon yöntemi belirleriz.

  •  Proje aşamasındaki bir tesis için reaktif güç analizi,
  •  Projesi tamamlanmış bir tesis için reaktif güç analizi,
  •  Aktif olarak çalışan bir tesis için reaktif güç analizi

Kullandığımız kompanzasyon yöntemleri:

  • Dinamik faz kaydırıcılar (senkron motor)
  • Statik faz kaydırıcılar (kondansatör)