Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
iş güvenliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Gelişmiş Dünya ve Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında maalesef Türkiye'nin halen iş kazaları ve iş yerlerinde güvenlik şartları açısından oldukça geri olduğunu görmekteyiz. Bu konuda ülkemizde önemli sayılabilecek bir çalışma yapılarak Haziran 2012'de 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası yürürlüğe girdi. Bu yasa o tarihten itibaren kademeli olarak devreye girdi.

Yasanın en önemli noktası tehlikeleri kaza henüz oluşmadan belirlemek ve önlem almaktır. Bu da Risk Analizi çalışması ile başlar. Risk Analizi bir işyerinde oluşabilecek tüm tehlikelerin belirlenerek oluşabilme ihtimaline göre skorlanması şeklinde yapılır. En yüksek skorlu tehlikeden en düşüğe doğru işyerlerinde önlemler uygulanarak iş kazalarının minimuma indirilmesi amaçlanır. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işletmeler için bir zorunluluktur.

Yine yasa tüm işletmelerde çalışanların İş Güvenliği konusunda eğitim almaları zorunluluğunu getirmiştir. Eğer uzmanlık gerektiren ve tehlikeli bir iş yapılıyor ise bu konuda mesleki eğitim zorunluluğu da yine yasa ile düzenlenmiştir.

Yasanın getirdiği diğer bir değişiklik ise işyerlerinde çalışan sayısına bakılmaksızın bir İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi istihdam zorunluluğudur. Bu da yine kademeli olarak uygulamaya geçmektedir. 1 Ocak 2013 tarihinden sonra 50 kişi üzeri çalışanı bulunan tüm işletmeler için uygulama başlamıştır. 1 Ocak 2014 tarihinde ise Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işletmelerde çalışan sayısına bakılmaksızın uygulama başlamıştır. 1 Temmuz 2016'dan sonra ise Kamu kurumları dahil tüm işletmelerde uygulama başlayacaktır. Yönetmelikte belirlenen sürelerde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi işletmelerde görev yapmaktadırlar.

Firmamızın ana faaliyet konusu olan Elektrik özellikle Yüksek Gerilim tarafında Çok Tehlikeli bir kaynaktır. Evlerimizde ve işyerlerimizde kullanılan 220 Volt şehir şebekesi bile insanlar için ölümcül bir kaynaktır. Bu sebeple özellikle elektrikle ilgili çalışmaların İş Güvenliği konusu dikkate alınarak özenle yapılması gerekmektedir.

 

Firmamız bünyesindeki A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ile yaptığı çalışmalarda yönetmelik ve uluslararası standartları dikkate alarak güvenliği en yüksek seviyede tutmaktadır.

 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK HİZMETLERİ

 • İş Güvenliği Danışmanlığı
 • Bireysel İş Güvenliği Uzmanlık hizmeti
 • İşletmelerde saha denetimlerinin yapılması, analiz yapılarak raporlanması
 • Varsa İSG kurullarının oluşturulması, toplantıların planlanması, toplantı tutanaklarının hazırlanması
 • Periyodik denetimlerin planlanması, takibi ve raporlanması
 • İş Güvenliği periyodik kontrol ve ölçümlerin planlanması, takibi ve raporların değerlendirilmesi

RİSK ANALİZ ÇALIŞMALARI 

 • Risk Analiz ekibinin oluşturulması
 • İşyeri saha denetimlerinin yapılması
 • İşyeri tehlikelerinin belirlenmesi
 • Tehlikelerin oluşturduğu risklerin ve risk skorlarının belirlenmesi
 • Risklerle ilgili önleyici tedbirlerin belirlenmesi
 • Risk analiz raporunun hazırlanması

ACİL DURUM PLANLARI 

 • Acil durumların belirlenmesi
 • Acil durum ekipmanları ve yerlerinin tespiti
 • Acil durumlar için müdahale, ilk yardım, tahliye ve kurtarma planlarının oluşturulması
 • Vaziyet planında acil çıkış, ekipman ve toplanma yerlerinin işaretlenmesi

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 • Temel İş Güvenliği Eğitimi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimleri
 • İSG Kurul Eğitimleri
 • Sektöre göre iş başı eğitimleri
 • Acil Durum Eğitimleri